ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μαρούσι
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Ιδιώτης
ΤΥΠΟΣ
Κατοικία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανακαίνιση
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
110 τμ