ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ορνός Μυκόνου
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Εταιρεία
ΤΥΠΟΣ
Ξενοδοχείο 4*
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κατασκευή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
343 τμ