ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τρίλοφος Θεσσαλονίκης
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Ιδιώτης
ΤΥΠΟΣ
Κατοικία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μελέτη
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
160 τμ