ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική Θεσσαλονίκη
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Ιδιώτης
ΤΥΠΟΣ
Συγκρότημα κατοικιών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μελέτη
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
450 τμ