ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Ιδιώτης
ΤΥΠΟΣ
Κατοικία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μελέτη και Κατασκευή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
256,30 τμ